Din mängd bensin i liter
Önskad oljeblandning i procent
Oljemängd i liter